سیم گرد

سیم‌های لاکی بسته به نوع و سایز بر اساس جدول ذیل با کلاس های حرارتی متفاوت از جمله 120 ، 155، 180و 200 درجه سانتیگراد قابل تولید میباشند.
کلیه تولیدات بر اساس استاندارد ملی ایران ISIRI و استاندارد بین‌المللی IEC می‌باشد.
در لیست زیر سایزهای مختلف بر اساس استاندارد IEC60317-0-1 و با اندازه ترجیحی ISO 3 سری R20 و R40 درج گردیده است.
عمده محصولات این شرکت در زمینه سیم های گرد عبارتند از :
1- سیم مسی بدون لاک (آنیل شده) از سایز 0.10 تا 5.5 میلیمتر
2- سیم مسی لاکی از سایز 0.10 تا 5.5 میلیمتر
3- سیم آلومینیومی از سایز 0.22 تا 3.20 میلیمتر

جدول ابعادی ( انواع محصولات سیم گرد لاکی مسی و آلومینیومی با کلاس‌های حرارتی مختلف)

کاربرد

ویژگی‌ها

نوع محصول، محدوده تولید و شماره استاندارد

نوع لاک (کلاس حرارتی)

در انواع موتورهای کوچک و انیورسال لوازم برقی خانگی کویل و رله، دستگاه‌های اندازه‌گیری و تجهیزات مخابرات

قابلیت قلع پذیری و لحیم کاری

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌اورتان از 0.10 تا 0.50 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-20

IEC 60317-51

پلی‌اورتان کلاس حرارتی 155 و 180 درجه سانتیگراد

PU

در موتورهای عمومی، موتورهای هرمتیک، موتورهای صنعتی و موتورهای لوازم برقی خانگی

دارای خواص مکانیکی و حرارتی بالا مقاومت حرارتی عالی، مقاومت شوک حرارتی عالی، قابلیت ارتجاعی خوب، مقاوم در مقابل روغن ترانسفورمر

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید از 0.10 تا 5.5 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-8

پلی‌استرایمید

کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

 

P.E.I

ابزارهای الکتریکی

قابلیت چسبیدن با حرارت بدون استفاده از وارنیش پایداری و حرارتی عالی، مقاومت شوک کات ترو خیلی خوب

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمیدبا لایه چسباننده(سلف باندنگ) از 0.35 تا 0.90 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-37

پلی‌استرایمید با یگ لایه چسباننده با کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

PEI+SB

در ترانس‌های توزیع و قدرت کمپرسور ها سیستم‌های برودتی و بالاست

خاصیت مکانیکی و حرارتی عالی، مقاوم در گاز فریون استحکام سیم لاکی در مقابل خراش‌پذیری و لغزندگی خوب

 

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمید ایمید از0.20 تا 5.5میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-13

پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمید ایمید با کلاس حرارتی 200 درجه سانتیگراد

PEI+PAI

در ترانس های توزیع و ترانس های دستگاه جوش

دارای خواص مکانیکی و حرارتی بالا مقامت حرارتی بالا مقاومت شوک حرارتی بالا قابلیت ارتجاعی خوب مقاوم در مقابل روغن ترانسفورمر

سیم آلومینیوم گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید از 0.22 تا 3.20 میلیمتر

IEC 60317-0-3

IEC 60317-15

پلی‌استرایمید با کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

PEI

ترانسفورمر‌های ولتاژ و آون مایکروویو

دارای وزن کمتر از مس، ویژگی‌های الکتریکی خوب، مقاومت شوک حرارتی خوب

سیم آلومینیوم گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید بعلاوه پلی‌آمیدایمید از 0.22 تا 3.20

IEC 60317-0-3

IEC 60317-25

پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمیدایمید با کلاس حرارتی 200 درجه سانتیگراد

PEI+PAI