سیم گرد

سیم‌های لاکی بسته به نوع و سایز بر اساس جدول ذیل با کلاس های حرارتی متفاوت از جمله 120 ، 155، 180و 200 درجه سانتیگراد قابل تولید میباشند.
کلیه تولیدات بر اساس استاندارد ملی ایران ISIRI و استاندارد بین‌المللی IEC می‌باشد.
در لیست زیر سایزهای مختلف بر اساس استاندارد IEC60317-0-1 و با اندازه ترجیحی ISO 3 سری R20 و R40 درج گردیده است.
عمده محصولات این شرکت در زمینه سیم های گرد عبارتند از :
1- سیم مسی بدون لاک (آنیل شده) از سایز 0/10 تا 5/5 میلیمتر
2- سیم مسی لاکی از سایز 0/10 تا 5/5 میلیمتر
3- سیم آلومینیومی از سایز 0/22 تا 3/20 میلیمتر

جدول ابعادی ( انواع محصولات سیم گرد لاکی مسی و آلومینیومی با کلاس‌های حرارتی مختلف)

کاربرد

ویژگی‌ها

نوع محصول، محدوده تولید و شماره استاندارد

نوع لاک (کلاس حرارتی)

در انواع موتورهای کوچک و انیورسال لوازم برقی خانگی کویل و رله، دستگاه‌های اندازه‌گیری و تجهیزات مخابرات

قابلیت قلع پذیری و لحیم کاری

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌اورتان از 0/10 تا 0/50 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-20

پلی‌اورتان کلاس حرارتی 155 و 180 درجه سانتیگراد

PU

در موتورهای عمومی، موتورهای هرمتیک، موتورهای صنعتی و موتورهای لوازم برقی خانگی

دارای خواص مکانیکی و حرارتی بالا مقاومت حرارتی عالی، مقاومت شوک حرارتی عالی، قابلیت ارتجاعی خوب، مقاوم در مقابل روغن ترانسفورمر

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید از 0/10 تا 5/5 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-8

پلی‌استرایمید

کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

 

P.E.I

ابزارهای الکتریکی

قابلیت چسبیدن با حرارت بدون استفاده از وارنیش پایداری و حرارتی عالی، مقاومت شوک کات ترو خیلی خوب

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمیدو سلف باندینگ از 0/35 تا 0/90 میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-37

پلی‌استرایمید بعلاوه سلف باندینگ با کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

PEI+SB

در ترانس‌های توزیع و قدرت کمپرسور ها سیستم‌های برودتی و بالاست

خاصیت مکانیکی و حرارتی عالی، مقاوم در گاز فریون استحکام سیم لاکی در مقابل خراش‌پذیری و لغزندگی خوب

 

سیم مسی گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمید ایمید از0/20 تا 5/5میلیمتر

IEC 60317-0-1

IEC 60317-13

پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمید ایمید با کلاس حرارتی 200 درجه سانتیگراد

PEI+PAI

در ترانس های توزیع و ترانس های دستگاه جوش

دارای خواص مکانیکی و حرارتی بالا مقامت حرارتی بالا مقاومت شوک حرارتی بالا قابلیت ارتجاعی خوب مقاوم در مقابل روغن ترانسفورمر

سیم آلومینیوم گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید از 0/22 تا 3/20 میلیمتر

IEC 60317-0-3

IEC 60317-15

پلی‌استرایمید با کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد

PEI

ترانسفورمر‌های ولتاژ و آون مایکروویو

دارای وزن کمتر از مس، ویژگی‌های الکتریکی خوب، مقاومت شوک حرارتی خوب

سیم آلومینیوم گرد لاکی با لاک پلی‌استرایمید بعلاوه پلی‌آمیدایمید از 0/22 تا 3/20

IEC 60317-0-3

IEC 60317-25

پلی‌استرایمید بعلاوه پلی آمیدایمید با کلاس حرارتی 200 درجه سانتیگراد

PEI+PAI